Algemene voorwaarden

 

Door het gebruik van de internetsite van "Mevrouw Baktaart" en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.

 

Algemeen

 

Artikel 1: Bescherming gegevens.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

Artikel 2:  Intellectueel eigendom en auteursrecht.

Alle ontwerpen, foto's van de taarten en de teksten op deze site zijn eigendom van Mevrouw Baktaart en vallen onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Mevrouw Baktaart mag alle informatie en beelden te alle tijden inzetten voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten.

Zonder toestemming mag er niets gekopieerd en/of nagemaakt worden van deze site. Wilt u iets gebruiken? Neemt u dan contact op.

 

Artikel 3: Bestellen

Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

Voor reserveringen kunt u gebruik maken van onze webshop. U kiest de workshop of cursus, kiest vervolgens de optie: voeg toe aan winkelwagen en u doorloopt de stappen die vervolgens worden aangegeven.

 

Betaling kan via ideal of vooraf overmaken.

- Workshops die binnen 2 weken na het bestellen plaats vinden dienen altijd per ideal te worden betaald.

 

Bij vooraf overmaken gelden de volgende voorwaarden:

Indien u kiest voor vooraf overmaken dan dient u zelf de betaling in orde te maken.

- binnen 14 dagen na reservering dient u het totale bedrag te betalen op ons rekeningnummer namelijk 14.15.22.461 tnv Mevrouw Baktaart onder vermelding van uw ordernummer.

 

Belangrijk: Indien wij, binnen 14 dagen na reservering, geen betaling hebben ontvangen hebben wij het recht uw reservering te annuleren en wordt uw plaats weer vrijgegeven.

 

Artikel 4: Annuleren:

Na reservering van de workshop, kinderfeestje of taart gelden de volgende richtlijnen:

Als u 1 maand  voor de datum annuleert, ontvangt u het gehele bedrag retour via bankoverschrijving (minus de administratiekosten).

Daarna vervalt het recht op teruggave van het bedrag. Voor workshops kunt u altijd voor een vervanger zorgen.

Uitzondering op bovenstaande regels zijn specifieke actieworkshops, PME en de gastworkshops. Zie hiervoor artikel 5. Bij het annuleren van een bestelling betaalt u te allen tijde € 3,50 administratiekosten.

 

Weersomstandigheden: Ook bij ernstige weersomstandigheden gaan de workshops gewoon door. Alleen indien er door aannemelijke media (KNMI)  een weeralarm is afgekondigd is het voor workshopgever danwel workshopnemer mogelijk te annuleren. U ontvangt dan een tegoedbon voor een andere workshop.

 

Artikel 5.1: Gastworkshops

Gastworkshops worden gegeven door een taartdecorateur van een ander bedrijf. Deze docent(e) komt gedurende de dag of dagdeel een workshop geven zoals omschreven. De betalingsvoorwaarden voor deze workshop zijn afwijkend.

Na het reserveren ontvangt u een bevestigingsmail. Hierop staat aangegeven wat u dient aan te betalen en wanneer uw betaling volledig binnen dient te zijn.

De betaling van een gastworkshop dient altijd uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de workshop volledig te zijn voldaan.

Tot 1 maand voor aanvang van de workshop wordt het overgemaakte bedrag geretourneerd. Mocht u binnen een maand voor aanvang annuleren dan dient u zelf een vervanger te verzorgen.

 

Artikel 5.2: Gastworkshops op een andere locatie

Tot uiterlijk 1,5 maand voor de aanvang van de workshop wordt het cursusgeld bij afmelding retour gestort. Tot 1 maand voor aanvang van de workshop wordt 50% van het cursusgeld retour gestort. Bij annulering vanaf 1 maand voorafgaand aan de workshop vervalt het recht op teruggave van het cursusgeld.

Er geldt een minimum van 6 deelnemers. in overleg kan dit aantal aangepast worden.

 

Artikel 5.3: Speciale acties

In sommige gevallen doet Mevrouw Baktaart mee met een aantal specifieke acties m.b.t. workshops. Deze workshops hebben afwijkende voorwaarden m.b.t. boeken, prijzen en annuleren. Dit staat expliciet bij het boeken aangegeven.

 

Artikel 5.4: PME cursus

Een uitzondering op de annuleringsvoorwaarden geldt voor de PME professional cursus. Deze cursus kan NIET geannuleerd worden. U bent uiteraard vrij om een vervanger te regelen in uw plaats.

 

Artikel 6: Weigering en overmacht

In geval van overmacht is "Mevrouw Baktaart niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan onder meer, brand, storingen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden.

Bij ziekte en ernstige persoonlijke omstandigheden behoudt Mevrouw Baktaart zich om de workshop te verplaatsen danwel te annuleren.

Weersomstandigheden: Ook bij ernstige weersomstandigheden gaan de workshops gewoon door. Alleen indien er door aannemelijke media een weeralarm is afgekondigd is het voor workshopgever danwel workshopnemer mogelijk te annuleren. U ontvangt dan een tegoedbon voor een andere workshop.

 

Artikel 7: Levering aan bedrijven

Voor de levering van  workshops aan bedrijven gelden andere voorwaarden.

Indien een bedrijf een workshop boekt  wordt er per e-mail een bevestiging met elektronische factuur gestuurd. Deze bevestiging moet via e-mail worden goedgekeurd door degene die hiervoor gemachtigd is. Na ontvangst van deze bevestiging is de opdracht definitief.

De betaling dient 21 dagen voorafgaand aan de workshop te zijn voldaan.

 

Artikel 8: Voorwaarden aantal deelnemers

Workshops gaan door wanneer er minstens 3 of 4 aanmeldingen zijn.

Indien een minimaal aantal van 3 of 4 deelnemers per workshop niet behaald wordt behoudt Mevrouw Baktaart zich het recht de workshop te verzetten. Indien de workshopnemer deze niet kan bijwonen wordt er gezocht naar een passende oplossing.

 

Producten

Artikel 1: Algemeen

Alle producten die worden aangeboden op Mevrouw Baktaart zijn te koop en vervolgens af te halen in Voorschoten.

Ingrediënten en toevoegingen kunnen niet geruild danwel geretourneerd worden vanwege hygiëne-eisen.

Alleen de benodigdheden (materialen)  in originele verpakking kunnen worden geruild binnen 14 dagen na aankoop met originele kassabon.

Indien een product wordt geruild wordt er nimmer geld teruggegeven. U ontvangt het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon. Indien u een product treft met een fabricagefout dan ontvangt u een nieuw, vergelijkbaar, product hiervoor in de plaats. Dit dient u uiterlijk 14 dagen na aankoop van het product te melden. Na deze termijn vervalt recht op een vergelijkbaar product.

 

Artikel 2: Speciaal voor u besteld.

Het is mogelijk om materialen speciaal voor u te bestellen tegen gereduceerd tarief en zonder verzendkosten. In vele gevallen wordt er een aanbetaling gevraagd.

U ontvangt bericht zodra het product is binnen gekomen. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om het product op te halen. Indien deze termijn niet haalbaar is kan u dit kenbaar maken en zoeken wij samen naar een oplossing.

 

 

Voorwaarden taarten

 

Artikel 1:

Bescherming gegevens.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Artikel 2:

Intellectueel eigendom en auteursrecht.
Alle ontwerpen, foto's van de taarten en de teksten op onze site zijn eigendom van Mevrouw Baktaart en vallen onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Mevrouw Baktaart mag alle informatie en beelden te alle tijden inzetten voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten.

Zonder toestemming mag er niets worden gekopieerd.

Artikel 3

Unieke en handgemaakte taarten
Mevrouw Baktaart biedt unieke taarten aan die niet (nogmaals) worden nagemaakt. Een foto kan dienen als inspiratie of richtlijn. Dit geldt voor eigen en voor taarten van collegae decorateurs.

Helaas kunnen wij geen garanties geven op het precies 100% namaken van een specifieke kleur daar wij met voedingsmiddelenkleurstoffen werken.

Mevrouw Baktaart behoudt zich het recht om, indien het tijdens het uitvoerproces nodig blijkt te zijn, kleine details aan de uitvoering aan te passen.

Artikel 4

Weigering en overmacht

Mevrouw Baktaart behoudt zich het recht te allen tijde een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden.
In geval van overmacht is "Mevrouw Baktaart" niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan onder meer, brand, storingen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden.
Bij ziekte danwel ernstige privé situaties wordt gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 5

Taarten

Taarten worden afgewerkt zoals in de offerte beschreven. Vanwege de stevigheid en productbescherming wordt er, in sommige gevallen, op een bruidstaart een laagje marsepein en een laagje fondant aangebracht. Over het algemeen is dit alleen fondant.

Bij de afwerking van de taart wordt tevens altijd gebruik gemaakt van een laag witte chocoladeganache.

Artikel 6

Cupcakes

Voor Cupcakes geldt een minimale afname van 12 stuks of een veelvoud hiervan. De smaak van de crème wordt tevens per 12 Cupcakes bepaald.


Artikel 7

Standaard

Voor de standaard wordt eenmalig een borg in rekening gebracht. Deze borg ontvangt u retour als de standaard ongeschonden en schoon, op eigen gelegenheid en binnen 7 dagen, is terug geleverd aan Mevrouw Baktaart. Mocht u de standaard via TNT post willen toezenden dan komen deze kosten voor eigen rekening.
Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor de standaard.

Artikel 8

Offerte

Een persoonlijke offerte is geldig gedurende de termijn die in uw e-mail staat.

Dit is afhankelijk van uw trouwdatum.

- Als u gebruik wilt maken van deze offerte dan dient u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@mevrouwbaktaart.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging.


- Binnen 2 weken na uw goedkeuring dient u een aanbetaling te voldoen van minimaal 50% van de kosten. Het gehele bedrag dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de trouwdatum op de rekening van Mevrouw Baktaart te zijn bijgeschreven.


Artikel 9

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 4 maanden voor uw trouwdatum. Annuleert u na deze periode dan wordt de (aan)betaling niet retour gegeven.

Artikel 10

Allergie

Wij zijn niet gespecialiseerd in allergeen vrije taarten. Heeft er iemand last van een allergie, dan dient u hier zelf zorg voor te dragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door allergische reacties.

Artikel 11

Klachten

Indien u na het leveren van het arrangement niet tevreden bent dan dient u ons dit, binnen 24 uur na levering, via e-mail kenbaar te maken op info@mevrouwbaktaart.nl

In deze e-mail dient u de klacht, zo duidelijk en volledig mogelijk, te omschrijven. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat er, indien relevant, fotografisch bewijs wordt meegestuurd. 

 

Voor